Kuo skiriasi organizacijos, bendrovės ir institucijos?

Turbūt kiekvienas iš musų yra girdėjęs apie tokias sąvokas kaip organizacija, bendrovė ir institucija. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jos reiškia tą pati arba labai panašią prasmę, bet jeigu įsigilinti taip nėra.

Taigi, paruošėme šį straipsnį kaip tik tam, kad būtų lengviau susiorientuoti tarp šių sąvokų ir žinoti jų pagrindinius skirtumus.

Apibrėžimai

Organizacija – sistemingai organizuota žmonių bendruomenė, turinti bendrą tikslą ir tapatybę, susijusią su išorine aplinka, pavyzdžiui, verslo subjektu ar vyriausybės departamentu. Tokių įmonių pardavimas dažniausiai būna mažiausiai komplikuotas.

Institucijos terminas paprastai vartojamas žinių vietai, t. y. subjektas, teikiantis informaciją ar suteikiantis švietimą tiems, kuriems jos reikia.

Bendrovės nariai turi bendrą tikslą ir susivienija sutelkdami savo įvairius talentus ir organizuodami bendrai turimus įgūdžius ar išteklius, kad pasiektų konkrečius, deklaruotus tikslus.

1. Organizacija – socialinė sistema

Organizacija reiškia žmonių grupę, užsiimančią siekti iš anksto nustatytų tikslų ar užsibrėžtų tikslų. Iš tikrųjų tai yra socialinė sistema, kuri nustato visus formalius veiklos ir narių santykius.

Organizaciją valdo ir kontroliuoja vienas asmuo ar grupė, kurie yra pačios organizacijos nariai. Organizacijos vadovas pasirenkamas nuolat arba laikinai, balsuojant metiniame visuotiniame susirinkime, kuriame dalyvauja visi organizacijos nariai.

Tai apima darbuotojų specializaciją ir veiklos koordinavimą, kai nariai, atsakingi už pareigas ir įgaliojimus, priskiriami nariams, kad jie galėtų veiksmingai atlikti užduotis. Tai apima pelno ir ne pelno įsipareigojimus.

2. Bendrovė – žmonių asociacija

Yra juridinis asmuo, sudarytas iš fizinių, juridinių ar abiejų grupių žmonių asociacijos, vykdančios komercinę ar pramonės įmonę. Įmonės gali būti įvairių formų, pavyzdžiui:

  • savanoriškos asociacijos, kurios gali apimti ne pelno organizacijas
  • verslo subjektai, siekdami pelno: MB, UAB steigimas ir t.t.
  • Finansiniai subjektai ir bankai

Pagal įstatymą įmonė ar asmenų asociacija gali būti įsteigta kaip juridinis asmuo, kad bendrovė pati galėtų prisiimti ribotą atsakomybę už civilinę atsakomybę ir mokesčius, patirtus nariams vykdant (arba nevykdant) savo pareigą viešai deklaruojamoje valstybėje.

3. Institucija – stabilūs, vertinami, pasikartojantys elgesio modeliai

Institucijos yra „stabilios, vertinamos, pasikartojantys elgesio modeliai“. Kaip socialinės tvarkos struktūros ar mechanizmai, jie valdo asmenų grupės elgesį tam tikroje bendruomenėje. Institucijos identifikuojamos su socialiniu tikslu, peržengiančiu asmenis ir ketinimus tarpininkaujant taisyklėms, kurios reguliuoja gyvenimo elgesį.

Sąvoka „institucija“ paprastai taikoma neoficialioms institucijoms, tokioms kaip papročiai, ar visuomenei svarbiems elgesio modeliams, ir tam tikroms oficialioms institucijoms, kurias sukūrė tokie subjektai kaip vyriausybė ir viešosios tarnybos.

Pirminės arba antrinės institucijos yra tokios institucijos kaip šeima, kurios yra pakankamai plačios, kad apimtų kitas institucijas.

Institucijos, kaip socialinės tvarkos struktūros ir mechanizmai, yra pagrindinis socialinių mokslų, tokių kaip politikos mokslai, antropologija, ekonomika ir sociologija, tyrimo objektas. Institucijos taip pat rūpinasi teise, formaliu politinių taisyklių priėmimo ir vykdymo mechanizmu.

Apibendrinant
Straipsnyje aptarėme apibrėžimus bei pagrindinius skirtumus tarp organizacijos, institucijos ir bendrovės. Žinant juos, jūs galite lengviau orientuotis tarp šių sąvokų ir lengvai atskirti vieną formą nuo kitos.

Informacija yra parengta vadovaujantis finance.lt medžiaga.

Rekomenduojame

Atsitiktinės naujienos